Anime Anime Episodes Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5 Episode 6 Episode 7 Manga Manga Chapters Chapter 1 Characters Characters Tatsumi Wakasa Takasu Mikuni Maki Agari Kasumi